Oferta

Planowanie Inwestycji:

- opracowania analiz efektywności, celowości inwestycji;

- opracowania Programów Inwestycji;

- postępowania przetargowe na wybór Generalnego Wykonawcy, wykonawców Pakietów Robót i pozostałych wykonawców lub usług;

 

Kosztorysowanie:

- opracowania przedmiarów robót (roboty budowlane, instalacyjne i remontowe);

- opracowania kosztorysów inwestorskich (roboty budowlane, instalacyjne i remontowe);

- opracowania kosztorysów ofertowych (roboty budowlane, instalacyjne i remontowe);

- opracowania kosztorysów ślepych (roboty budowlane, instalacyjne i remontowe);

- opracowania kosztorysowe na podstawie koncepcji architektonicznych (metoda wskaźnikowa);

- opracowanie kosztorysowe podwykonawcze (z uwzględnieniem obmiarów na budowie);

- opracowania Specyfikacji Technicznych – STWiOR (roboty budowlane, instalacyjne i remontowe);

- kontrola kosztów na etapie prac projektowych;

- opracowania harmonogramów rzeczowo-finansowych;

- opracowania ZZK, WKI, ZKZ inwestycji;

- charakterystyki energetyczne budynków (do pozwolenia na budowę);

- świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (do pozwolenia na użytkowanie);

 

Zarządzanie inwestycjami:

- zastępstwo inwestycyjne;

- nadzór inwestorski;

- inwentaryzacje budowlane;

- przeglądy techniczne budynków;