Opracowania kosztorysowe

Opracowania kosztorysowe

Każda inwestycja budowlana ma sens tylko i wyłącznie wtedy, gdy Inwestor pozna realne koszty realizacji. Naszą pracę rozpoczynamy od gruntownego poznania dokumentacji projektowej, wymiany zdań pomiędzy projektantem i Inwestorem oraz uzgodnienia odpowiedniej formy tabeli kosztów, czy innej formy opracowań kosztorysowych.

Pełno branżowy zespół LB-PROJEKT nie boi się stawianych mu kosztorysowych wyzwań. Staramy się podjąć i podołać każdemu z analitycznych wyzwań. Wyceny w naszych opracowaniach opieramy nie tylko na ogólnodostępnych cennikach wydawnictwa Sekocenbud, ale przede wszystkim w oparciu o indywidualne zapytania ofertowe, kierowane bezpośrednio do producentów materiałów budowlanych.

Inwestycje publiczne wykonujemy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa zamówień publicznych, zgodnie z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami. Staranność pracy, pozwala przygotować odpowiedni materiał, który realnie wspomaga przygotowywaną dokumentację przetargową. W historii działalności firmy LB-PROJEKT wykonaliśmy wiele opracowań zgodnych z oczekiwaniami Inwestorów publicznych, z których znacząca większość doczekała się realizacji.

Efekt końcowy pracy zespołu LB-PROJEKT, pozwala poznać realne koszty realizacji inwestycji oraz zapewnić należyte i całkowite planowanie budżetu zarówno przed, jak i w trakcie realizacji inwestycyjnych marzeń  naszych Klientów.