Osiedle domów szeregowych – ZŁOTNO

Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych

w Łodzi przy ul. Złotno 97/101

Projekt zakłada budowę 50 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z przyłączami wodociągowymi, gazowymi, energetycznymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, parkingami, drogami wewnętrznymi, dojściami pieszymi, budynkiem portierni-wiaty, obiektami małej architektury pełniącymi funkcję rekreacyjno-sportową, oraz zjazdem z ul. Podchorążych (z działki drogowej 24/9 w obrębie P-2), na terenie nieruchomości położonej w zachodniej części Łodzi pomiędzy ulicami Złotno nr 97/101 i ul. Podchorążych na działkach nr 88, 53/7i, obręb P-3. Dodatkowo w skład Planowanego osiedla włączona będzie działka nr106 obręb: P-3, znajdująca się w dyspozycji Inwestora gdzie docelowo zorganizowany zostanie teren zieleni rekreacyjnej dla mieszkańców Osiedla.

Inwestor: Comefortime Łódź

Lokalizacja: Łódź, ul. Złotno

Powierzchnia całkowita: 14 114,9 m2

Projekt: GM Architekci