Sąd Rejonowy – SIEDLCE

Budynek Siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegająca na budowie Siedziby Sądu Rejonowego w Siedlcach, przewidziana do realizacji na terenie nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31a, działka nr ewidencyjny 19-20/14, obręb geodezyjny numer 19.

Zakres opracowania obejmuje projekt budynku Siedziby Sądu Rejonowego z parkingami terenowymi, wewnętrznym układem drogowym, zjazdem na drogę publiczną, budynkiem technicznym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym zbiornikiem retencyjnym).

Inwestor: SĄD OKRĘGOWY SIEDLCE

Lokalizacja: Siedlce, ul. Kazimierzowska

Powierzchnia całkowita: 8 200,00 m2

Powierzchnia użytkowa netto: 6 853,00 m2

Projekt: HRA Architekci